Facebook
Twitter
Webshop»Metod Miksevi
Akcija proizvoda
Da li želite da isprobate mamac za Svetski Rekord? Ako je da, sada imate šansu za to! Zoltán Kovács i the SBS Szi-Ko Tim su uhvatili 1415,04 kg ribe na 2 om Internacionalnom Šaranskom kupu u Mór, zahvaljujući kombinaciji mamaca. U kutiji je kompletna kolekcija. U kutiji možete naći 1 kg Flumino...
0
1 250,00 RSD
Ovaj proizvod je rezultat konstantnog unapredjivanja SBS Flumino opsega.Možda ste doživeli da vaš omiljeni mamac šaran neće da uzme. Često je razlog,zašto ga ne uzima sa dna vode taj, što se šaran nalazi na pola vode od dna. Proizvodi koji su ukljkučeni u All In Flumino Box Z-code će vam dati...
0
1 390,00 RSD
Svi proizvodi iz All In Flumino Box su dostupni odvojeno. The Groundbait Z-code sadrži posebne sastojke.Zahvaljujući svetlim fluoro pokretljivim česticama i fluoro partiklama,kao i plivajućim peletama sa visokim procentom proteina, rade celom dužinom vodenog stuba. Čim smeša padne u vodu,stvoriće...
0
570,00 RSD
Као u svakoj kategoriji Premijum znači najboljkeg kvaliteta. Osnovna razlika izmedjupremijum i Azotnog Miksa je njegov sastav. Premijum metod Miks je složeniji, sa više aditiva. Ipak postoji i nešto drugo, Premijum metod Miks će se duže zadržati na dnu, i riba će se duže hraniti. Ako ga pomešate sa...
0
570,00 RSD
Reklama
Made by:
© 2019. © 2010 SBS Tactical baits